Bảo hành MỐI MỌT 10 năm 01 đổi 01
Trong vòng 30 ngày nếu chưa hài lòng về sản phẩm đã mua,
được quyền đổi sản phẩm khác cùng loại hoặc cao cấp hơn

MIỄN PHÍ SHIP từ KHÁNH HÒA trở vào đến mũi CÀ MAU